Lidgeld & Verzekering

Lidgeld betalen dient zowel om onze werking te ondersteunen als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Wij werken met een korting van het lidgeld vanaf het 2de kind (per familie) dat bij ons inschrijft, dit betekent dus het volgende:
60€  voor het eerste kind
55€ voor het tweede, derde, vierde, … kind
Voor meer informatie hieromtrent kan je altijd terecht bij de eenheidsleiding.
De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je een ontvangstbewijs ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van “lidgeld + naam kind”
Rekeningnummer van De Grizzly:  BE15 8900 1517 0730
Laatst aangepast op [last-modified]