SOM

Solidariteit Op Maat: concreet

  • 1/ SOMkort: Een eenvoudige korting op het lidgeld die we als eenheid bieden aan nieuwe en bestaande leden die voldoen aan de voorwaarden.
  • 2/ SOMfonds: Een bedrag dat we vrij kunnen spenderen aan een kind of jongere waarbij we vermoeden of weten  dat het financieel moeilijk is om deel te nemen aan onze werking.

1/ SOMkort

Wat is SOMkort
Voor sommige ouders is inschrijvingsgeld nét een stap te veel om hun kind of jongere bij ons in te schrijven. Voor andere ouders is het misschien onmogelijk om het (hele) bedrag te betalen. Nu niet, maar misschien ook niet binnen een paar maanden. We zouden het spijtig vinden dat het voor die bepaalde groep kinderen en jongeren onmogelijk is of wordt gemaakt om aan onze werking deel te nemen. We willen daarom de ouders toch proberen aanspreken en overtuigen om hun kind bij ons in te schrijven én zelf geen schrik te hebben over de financiën. We kunnen via SOM een korting aanbieden!

Aan de slag met SOMkort
Supereenvoudig: Met onze (A)EL ploeg beslissen we welke kinderen er recht hebben op een korting. Vraag het gerust eens na! Wij regelen vervolgens de rest via FOS Open Scouting. Het principe is als volgt: de ouders betalen 1/3 van het lidgeld, kledij, materiaal… De scouts betaalt eveneens 1/3  en de overige 1/3 betaalt Fos Open Scouting.

2/ SOMfonds

Wat is SOMfonds
Het aanbieden van een korting aan bepaalde kinderen en jongeren zal nog steeds niet volstaan. Daarom is er SOMfonds, dat een stapje verder gaat dan SOMkort.
Dit fonds bestaat uit twee onderdelen: SOMfonds1 en SOMfonds+. Beiden staan helemaal in het teken van de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Interne solidariteit
FOS Open Scouting gelooft in het belang van interne solidariteit. Maar ook zij kunnen zich inbeelden dat het eens wat moeilijker gaat in een scouts: een te dure nieuwbouw, een scoutsfuif die al eens wat verlies draait,… Er kunnen altijd omstandigheden zijn waarom het voor een eenheid moeilijk is om financieel rond te komen. Om te voorkomen dat maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren daar eerst het slachtoffer van worden en wegens gebrek aan financiële ondersteuning afvallen is er SOMfonds.

SOMfonds1
Als we merken dat er een bepaald kind of jongere het financieel moeilijk heeft om mee te draaien in de werking en we kunnen door omstandigheden moeilijk of onvoldoende beroep doen op eigen middelen om het kind of de jongere extra te ondersteunen, is er SOMfonds1. FOS Open Scouting biedt ons een bedrag toe die we dan vrij kunnen spenderen ter ondersteuning.
De eenheidsleiding van De Grizzly regelt data samen met FOS.

SOMfonds+
De realiteit leert ons dat kinderen en jongeren in kwestie hun weg zeer moeizaam vinden naar de jeugdbewegingen of ander jeugdwerk.
SOMfonds+ is er om de leiding van De Grizzly aan te sporen om eens buiten de cocon van ons eigen lokaal en terrein te werken en ons te ontpoppen tot een actief breeddenkende scouts en gidsen

Het kan voor de eenheid of een tak heel leuk zijn om eens op ‘losse basis’ kennis te maken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Nog leuker is om samen een activiteit te organiseren: een voetbaltornooi met jongeren uit de buurt, een pannenkoekenbak met kinderen uit een sociale woonwijk, seniors een spel laten bedenken voor of met leeftijdsgenoten met een beperking, … Of willen jullie misschien eens een brochure laten maken die jullie werking voorstelt in het Arabisch? Tja, het leven is aan de durvers … !

Laatst aangepast op 17 nov 2018